Bank of China Jinghai Branch Chenguantun a Small Local Branch

City: 
Address: 
ZhenZheng FuLou, ChenGuan , JingHai County, TianJin
Tianjin
China
CN
Contact
Phone number: 
02228940935
Fax: 
02228899700