Guangdong Daviz Electric Appliance co., ltd

City: 
Address: 
Maxin Industrial Zone, Huangpu, Zhongshan, Guangdong, China
Zhongshan , Guangdong
China
Guangdong CN
Contact
Contact name: 
Mr. Ivan Wu Representative: Mr. Xiguan Wu
Phone number: 
+8676023238051
Mobile: 
+8613925346351
Fax: 
+8676023238151
Details
Sales: 
>10,000,000$
Employees: 
>1000