Guangdong Qiangli Group co., ltd

City: 
Address: 
Maxin Industrial Zone, Huangpu Town, Zhongshan City
Zhongshan , Guangdong
China
Guangdong CN
Contact
Contact name: 
Ms. Sandra Yuan Representative: Mr. Ping Xu
Phone number: 
+8676023229921
Mobile: 
+8613822717672
Fax: 
+8676023236920
Details
Employees: 
>1000