Tianjin Hexi Daqiao Restaurant

City: 
Address: 
TaiHu Road 17#, HeXi District, TianJin
Tianjin
China
CN
Contact
Phone number: 
02228317028