Tianjin Hexi Restaurant Company Heisuanzi Restaurant

City: 
Address: 
TiYuan North Street HuanHuZhong Road, HeXi District, TianJin
Tianjin
China
CN
Contact
Phone number: 
02223347991