Tianjin Tanggu Hongyun Restaurant

City: 
Address: 
ZhongXinZhuang Village, ZhongXinZhuang , TangGu District, TianJin
Tianjin
China
CN
Contact
Phone number: 
02225367765