Zhuhai Runxingtai Electrical Equipment co., ltd

City: 
Address: 
Shanxing Industrial Park, Jiechong Industrial Zone, Qianshan
Zhuhai , Guangdong
China
Guangdong CN
Contact
Contact name: 
Mr. Derek Chan Representative: Mr. Huaide Ren
Phone number: 
+867568635606
Mobile: 
+8615919199365
Fax: 
+867568600505
Details
Sales: 
>10,000,000$
Employees: 
>1000